januar 26, 2019

Hvad er en lønmodtager?

Der findes desværre ikke en præcis beskrivelse af begrebet “lønmodtager” i dansk ret. Derimod finder vi en bredt fagnene beskrivelse i ansættelsesbevisloven § 1, stk. 2. Som lønmodtagere anses personer, der modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold. Denne definition stemmer overens med kildeskatteloven § 43, stk. 1. Til A-indkomst henregnes enhver form for vederlag…

Details