Her er en samlet liste over de fag Oskar Verdoner Møller har bestået på en række forskellige uddannelser. Listen er opdateret, så det er de senest bestået fag der er øverst. Nogle fag på Syddansk Universitet i Odense henhører til Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, og andre til Juridisk Institut. Uddannelse til Marinekonstabel med special hos Søværnet var opdelt i en funktionsdel (specialist del) samt en grunduddannelse (værnepligt).

Cand.jur. ved Syddansk Universitet

 • Kandidatspeciale: Det offentliges strafansvar efter vandløbsloven
 • International Human Rights
 • Skatteret
 • Straffuldbyrdelse
 • Politiret
 • Videregående ansættelsesret (Funktionærret)
 • Kriminologi
 • Civilproces og anden konfliktløsning
 • Kollektiv arbejdsret
 • Forretningsforståelse for jurister (merit)

BA.jur. ved Syddansk Universitet

(Uddannelse gennemført i sin helhed)

 • International private law and international trade law
 • Retshistorie, retsfilosofi og retssociologi
 • Folkeret
 • Forvaltningsret
 • Kriminalret
 • Arbejdsret
 • Forfatningsret
 • Obligationsret
 • Familie- og arveret
 • Domsanalyse
 • EU-ret

HA.jur. ved Syddansk Universitet

(Uddannelse delvis gennemført i sin helhed før overflytning til BA.jur.)

 • Marketing og markedsføringsret
 • Selskabsret
 • Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse
 • Kvantitative analyseredskaber
 • Forvaltningsret
 • Formueret
 • Industriøkonomi og konkurrenceret
 • Virksomhedens økonomi
 • Organisation
 • Juridisk metode
 • Regnskab

Logistikøkonom AP ved Erhvervsakademiet Lillebælt

 • Erhvervsøkonomi
 • Statistik
 • Jura
 • Organisation
 • International Økonomi
 • Engelsk
 • Logistik
 • Projektstyring
 • Negotiation (forhandling)

Marinekonstabel med speciale i kampinformation – Søværnet

 • Faglige fag hvoraf navigation og radar er blandt disse.
 • SBU (Søværnets Basisuddannelse)

HHX ved Vejle Handelsskole

 • Afsætning A
 • Dansk A
 • Dansk IT A
 • Engelsk A
 • Engelsk IT A
 • Matematik B
 • International Økonomi B
 • Virksomhedsøkonomi A
 • Psykologi B
 • Samtidshistorie B
 • Erhvervsret C
 • Mediefag C
 • Samfundsfag C

Kurser

 • Grundlæggende straffeproces (2021) v. Advokurser
 • Bistandsadvokaten (2021) v. Advokurser
 • Lov om ansættelsesklausuler (2021) v. Advokurser
 • Praktisk bogføring i e-conomic (2021) v. e-conomic
 • Ansættelsesretligt grundkursus – modul II (2020) v. Advokurser
 • Ansættelsesretligt grundkursus – modul I (2019) v. Advokurser
 • Den nye ferielov (2019) v. Advokurser